Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü

esenyurt-ilce-saglik-mudurlugu

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü Olarak Hedeflerimiz

Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini ilçe düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak denetlemek ve takip etmek,

Özel teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini ilçe düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek ve takip etmek,

İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,

Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları yaparak Bakanlığa bildirmek,

Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin ilçe genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek, -Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

Devamını Oku...